ВK.ее – LOO OMA FINANTSTULEVIK TÄNA!
Esileht
Abi
Kust osta?
Meist
Kontaktandmed

Osta:

Uudistoode!

Juhuslik kaup

Kaupade otsing:

Kood:

Arvestid
Top.Mail.Ru

Õhupuhastaja UV lambiga Neo Tec XJ-2100

     

Toote kood: A00012Lisa ostukorvi! Lisa ostukorvi!

Õhupuhastaja UV lambiga Neo Tec XJ-2100


Hind: 149.00 EUR 129.00 EUR


Neo Tec XJ-2100
IOONILINE ÕHUPUHASTAJA ULTRAVIOLETTLAMBIGA KASUTUSJUHEND

1. Bakteritsiidne ultraviolettlamp. Sisseehitatud ultraviolettlamp aitab neutraliseerida ruumis kahjulikke viiruseid, mikroobe ja baktereid ning parandab õhu kvaliteeti. Ultraviolettlambi tarbitav võimsus moodustab kõigest 0,5 W.
Täielikult või osaliselt eemaldatavad saastekomponendid (ebatäielik nimekiri):
Viirused, Lõhnad, Keemilised ained Kõvad osakesed
Gaasid/ aurud
Ammoniaak
Propaan
Suits
Heitgaasid Tubakasuits, nikotiin
Viirused Tolm/ bioloogiliste saastajate heljumosakesed

Bakterid Hallitus/
hallitusseente spoorid
Formaldehüüd Surnud
naharakud
Vingugaas Seened Bensool Õietolm

Roiskumine Akrüülhape Loomade
kõõm Putukate ekskremendid (allergeenid)

Tetrakloriid
Karboolhape Tavaline
eeter Tööstuslikud jäätmed
 
 
2. Negatiivne ionisatsioon. Õhupuhastaja XJ-2100 kasutab eesrindlikku ioonide pihustamise tehnoloogiat ja on täiesti müravaba. Seadme töö tulemusena toodetakse negatiivseid ioone, mis muudavad ruumiõhu puhtaks ja värskeks. Negatiivsete ioonide mõjul tõmbuvad õhus leiduvad saastavad ained tolmupüüdja elektrit juhtiva plaadi ligi, mis asub seadme korpuse sees ning kleepuvad tolmukogujate külge, moodustades mitme päeva jooksul selgelteristuva tolmu ja mustuse kihi. Filtri vahetamine ei ole seadme puhul nõutav, seega on ta kasutaja jaoks ökonoomne. Kõrge tihedusastmega (1x106/cm3) negatiivsete ioonide saamiseks, on seadmes XJ-2100 kasutusel 25 iooniseerimiselektroodi.

3. Elektrostaatiline tolmupüüdmine. Negatiivse laenguga ioniseerimistelgede ja positiivse laenguga tolmupüüdvate plaatide vahel tekkib elektrostaatiline laeng tagab õhku saastavate ainete tõmbumise plaatide ligi.

4. Aktiivhapnik (osoon). Seade XJ-2100 toodab aktiivhapnikku mõõdukas ja ohutus koguses. Toodetav aktiivhapnik hävitab saasteaineid, neutraliseerib nende toksilisi omadusi ja eemaldab ebameeldivaid lõhnu. Sõltuvalt ruumi suurusest ja ventilatsiooni eripärast, on seade võimeline tootma umbes 0,015 - 0,05 promilli (miljoniosa) aktiivset hapnikku, mis vastab täielikult FDA ja OSHA standarditele.

Tehnilised iseloomustused
Nimipinge 12 V alalisvoolu
Tarbitav võimsus ≤ 8 W
Ioonide tootmine 1x106/cm3 (30 cm kaugusel)
Aktiivhapniku tootmine ≤ 0,05 promilli 
Mõõtmed 350 x 220 x 126 (mm)
Kaal 1406 g
Mõjupindala 25 m2
Ventilaatorite tootlikkus 5 kuupmeetrit minutis
UV-spekter 20-30 µW
 

Sisselülitamine
1. Asetage võrguadapteri pistik õhupuhastaja tagapaneelil asuvasse toitepistmikusse. Seadme kasutamisel autosalongis, asetage autopistik sigaretisüütaja pesasse.
2. Vajutage toite sisselülitamise nuppu (seejuures läheb põlema toiteindikaator). Kuulete ja tunnete kerget tuulepuhangut (ioonituul). See tähendab, et seade hakkas tööle. Samal ajal läheb põlema ka ultraviolettlamp seadme korpuse sees.
3. Ventilaatori juhtimine toimub seadme juhtimisest sõltumatult. Seadme XJ-2100 külgpaneelil asuva lüliti abil võite ventilaatori sisse lülitada (asend „ON“) seadme töö efektiivsuse tõstmiseks või lülitada ventilaator välja (asend „OFF“), et tagada seadme praktiliselt müravaba töö.

Seaded
Töörežiim. Sõltuvalt ruumi saastatuse tasemest ja suurusest valige kõrge („Hi“) või madal („Lo“) võimsus. Režiimis „Hi“ töötab seade pidevalt täie võimsusega, režiimis „Lo“ töötab seade järgmises tsüklis: 30 sekundit tööd ja 3 minutit vaheaega, lülitudes ise automaatselt sisse ja välja. UV-lamp režiimis „Lo“ välja ei lülitu, kuna see ei ole võimeline taolises režiimis töötama ja läheb kiiresti rivist välja.
Ventilaator. (1) „Off“ – ventilaator on välja lülitatud ja seade puhastab õhku ioonidega praktiliselt müravabalt. (2) „On“ – seadet läbiv õhuvool suureneb, mis tõstab seadme töö efektiivsust.

Paigaldamine
Paigaldamise kõrgus. Seadet võib paigaldada ükskõik millisesse sobivasse kohta. Optimaalne kõrgus põrandapinnast on vähemalt 1 meeter: sellisel juhul jaotuvad negatiivsed ioonid ja aktiivhapnik mööda ruumi kõige efektiivsemalt.

Hingamisteede haigusi põdevatele inimestele. Inimesed, kes põevad hingamisorganite haigusi nagu nt. astmat ja erinevaid allergiavorme, vajavad eelkõige puhastatud õhku. Seepärast paigaldage ionisaator võimaluse korral sellisesse kohta, kus need inimesed veedavad kõige rohkem aega. Eelnevalt soovitame konsulteerida raviarstiga.
Seadme paigaldamine autosalongi:
Seadme saate kinnitada seadmepaneelile kleepuvate triipude abil, mis kuuluvad tarnekomplekti. Peale selle võib seadet paigaldada konsoolidele, reisijaistmele või ükskõik millisesse muude sobivasse kohta.

 

Tehniline hooldus
Enne ükskõik milliste tehniliste hooldustööde teostamist veenduge, et seade on toiteallikast välja lülitatud!

1. Tolmupüüdva plaadi puhastamine
Tolmupüüdvat plaati tuleb puhastada umbes iga 20-30 päeva tagant või siis, kui plaadile on kogunenud palju mustust ja setet. Kui õhupuhastaja hakkab kuuldavale tooma prõksuvat heli, tähendab see, et tolmupüüdev plaat vajab puhastamist. Prõksumine on vaid plaadil märkimisväärse tolmukoguse kogunemise tagajärjeks. Tolmupüüdva plaadi puhastamine on väga lihtne. Kõigepealt keerake käepidet õhupuhastaja paremal küljel ja võtke välja plaadid (vt. joon. 1). Seejärel pühkige plaadid puhtaks niiske lapiga (vt. joon. 2). Pärast seda kuivatage plaadid. Ja lõpuks paigutage need tagasi õhupuhastajasse. Kui sete plaadil on raskesti eemaldatav, kasutage sette eemaldamiseks pehmet majapidamislahustit, nt. seebivahendit.

2. Ultraviolettlambi vahetamine
Ultraviolettlamp asub seadme tagaosas. Ultraviolettlambi vahetamiseks võtke kinni ülemisest ja alumisest äravõetavast komponendist ja võtke välja tagavõre. Kui hakkate võret uuesti tagasi panema, jälgige, et võrel olev logo „krt“ satuks oma esialgsele kohale. Ultraviolettlambi vahetamise ajal soovitatakse pühkida puhtaks seadme sisepinnad. Ultraviolettlambi vahetamine ei kuulu garantiikohustuste hulka. Selle saate osta meie firma edasimüüjatelt.

Joon. 1 Joon. 2 Joon. 3

Aktiivhapniku koguse tootmise reguleerimine
Firma soovitab kasutada seadet XJ-2100 režiimis „Hi“ (kõrge) suletud ruumides mahuga alates 30 kuupmeetrist (umbes 12 m2) ja rohkem. Väiksema mahuga ruumides tuleb seadet kasutada režiimis „Lo“ (madal). Sellisel juhul töötab seade tsüklis, peatudes teatud ajavahemike tagant (vt. lõiku „Seaded“). See on vajalik seadme perioodilise väljalülitumise eesmärgil, kuna väikesemahulistes ruumides kuni 30 kuupmeetrit (ja madala saastatuse tasemega) ei ole vajadust kasutada õhupuhastajat XJ-2100 pidevalt.

Komponentide kirjeldus
1. Seadme toite ja ultraviolettlambi sisse-väljalülitamise nupp
2. Lüliti „kõrge/madal väljundvõimsuse tase“
3. Kõrge väljundvõimsuse taseme kontrollindikaator (roheline)
4. Madala väljundvõimsuse taseme kontrollindikaator (kollane)
5. Toiteindikaator
6. Äravõetav tagavõre
7. Äravõetavad tolmupüüdvad plaadid
8. Ventilaatori sisse-väljalülitamine
9. Alalisvoolu toitepistmik
10. Ventilaator
11. Ultraviolettlamp

Ettevaatusabinõud
1. Adapteri lülitamisel elektripistikupesasse ja pistikupesast väljalülitamisel ärge puutuge adapterit märgade kätega. Seadme võimaliku vigastamise ja elektrilöögi vältimiseks ärge pange õhupuhastajasse metallist esemeid.
2. Hoidke õhupuhastajat ohutus kauguses süttivatest ja plahvatusohtlikest ainetest.
3. Jälgige, et õhupuhastajale ei satuks niiskust. Ärge võtke iseseisvalt seadet lahti osadeks, et mitte kahjustada selle sisemisi komponente.
4. Välispindade deformeerumise vältimiseks ärge paigaldage seadet otseste päikesekiirte mõjupiirkonda või liiga lähedal soojusseadmetele.
5. Ärge kasutage voolukaitset nimivõimsusega üle 1 A.
6. Staatilise laengust vabanemise heli seadme töö ajal on ohutu ja on põhjustatud niiske õhu olemasolust seadme ümber.

Müügijärgne teenindamine
Rikete tuvastamisel pöörduge seadme kontrollimiseks ja remondiks teeninduskeskusesse.

Võimalik rike ja selle kõrvaldamine
1. Juhul kui seade ei tööta (ei lülitu sisse nuppudele vajutamisel), võtke välja staatiline filter (pos. 7) (joon. 1) ja paigutage see taas oma kohale (vt. „Tehniline hoolduse“ lõiku 1).
2. Juhul kui seade ei tööta (ei lülitu sisse nuppudele vajutamisel), võtke ära ja pange seejärel oma kohale tagasi äravõetav tagavõre (pos. 6), nagu see on kirjeldatud „Tehnilise hoolduse“ lõigus 2.

Garantii: 2 aasta. Tööiga: 6 aastat.


Sarnased tooted:

Õhupuhastaja Neo Tec XJ-210 ( sobibkuni 20 m2

AIC (Air Intelligent Comfort) KJF-20B06 Multistage õhu puhastaja -

Ioniseeriv õhupuhasti Super-plus Turbo

Õhupuhastaja AICOstukorv


Valuuta valik


Sisselogimine
Kasutajanimi:
Parool:
 


Registreeri

Maksmine
Kohaletoimetamine

  

TOP 10:

BblinerHääletamine

 Kas teile meeldivad massaazrõngad Health Hoop?  

Ei
Ja
Soovin ostaTulemus

 


   
Esileht | Abi | Kust osta? | Meist | Kontaktandmed